Treuddar

28.06.2023

På gravfält från järnåldern går det ibland att hitta triangelformade stensättningar med spetsar och välvda sidor. Den här typen av fornlämning kallas för treudd och finns framför allt i södra Sverige och en liten bit upp i Norrland. På fornsök har den ingen egen kategori, men vid en sökning på ordet treudd kommer det upp 1913 träffar. De kallas för gravar men precis som så många andra fornlämningar med samma benämning är treuddarna ofta fyndtomma.

Ingen vet varför de har anlagts men vi vet att talet tre har varit viktigt långt tillbaka i de folkliga traditionerna. Och vi kan vara ganska säkra på att det inte är den kristna treenigheten som ligger bakom eftersom de har sina rötter tillbaka till den äldre järnåldern, innan vår tidräknings början.  

Sorunda 160:1
Sorunda 160:1

Ett par forskare har föreslagit att de ska symbolisera Yggdrasils tre rötter och kanske är det så. Men vi häxor vet att det finns många fler tretal som kan ligga till grund för en stensättning med tre spetsar. Kanske är det månens tre faser, eller gudinnans tre aspekter. Det finns tydliga tecken på keltiskt inflytande i Skandinavien under den här tiden, så det är fullt möjligt att en trippelgudinna har varit vördad även här. Kanske är det en skapad trevägskorsning som man har velat ha med på gravfältet, med en nordisk släkting till Hekate som väktare. Tre önskningar, tre nornor, den tredje gången gillt, talet tre har haft stor betydelse långt tillbaka i tiden.

Leta upp en treudd och sätt dig vid den. Vad tycker du att den ser ut som? Hur ser landskapet ut omkring dig? Vems närvaro är det du känner om du blundar? Kanske får du till dig svaret på treuddarnas gåta.